Automatització

Pensem que l’objectiu de l’automatització és incrementar la productivitat dels processos industrials.

Treballem amb solucions tècniques simples i fiables, per aconseguir el millor rendiment.

Els problemes tècnics de la seva empresa son la nostra raó de ser.

Processos i sistemes

Portem a terme l’automatització de tot tipus de processos, des de projectes senzills de petites estacions a grans automatitzacions, com per exemple, línies de muntatge.

Gràcies a l’experiència adquirida al llarg dels anys podem destacar la nostra especialització en els següents sectors: automació, metal · lúrgica, alimentació i farmacèutic entre d’altres.

Estacions robotitzades

Creiem que l’optimització dels processos passa per adoptar les tecnologies modernes, per aconseguir així la implantació d’estacions autònomes. Per això ens encarreguem de cobrir tots els punts relacionats en aquest aspecte: portem a terme la programació de tot tipus de robots, la seva instal·lació, el perímetre i els utillatges de treball entre d’altres.

Disseny elèctric

Tenim a la seva disposició la nostra oficina tècnica i el nostre equip de programadors per oferir-los els serveis següents:

  • Disseny i desenvolupament de projectes a mida.
  • Elaboració d’esquemes elèctrics.
  • Muntatge d’armaris elèctrics i botoneres de control.
  • Programació d’equips de control (PLC, terminals d’operador, SCADAs, variadors de freqüència, …
  • Integració en sistemes de gestió ERP.

Sistemes de visió artificial

En un món industrial tant competitiu és imprescindible les tasques de verificació i control del producte.

Treballem amb els diferents tipus de verificació per les diferents aplicacions com són: Presència / absència , Pick-up & place, Control de posició, Control de qualitat, Metrologia i classificació.

Destaquem la nostra experiència en detectar orientacions, situacions dins espais reduïts, característiques de color i forma entre altres.16 anys d’experiència en el sector ens avalen.