Estacions robotitzades

Creiem que l’optimització dels processos passa per adoptar les tecnologies modernes, per aconseguir així la implantació d’estacions autònomes. Per això ens encarreguem de cobrir tots els punts relacionats en aquest aspecte: portem a terme la programació de tot tipus de robots, la seva instal·lació, el perímetre i els utillatges de treball entre d’altres.