Alimentació flexible

23/12/2022

Prototip alimentació flexible

Possibilitat de treballar amb diferents tipus de peces (dimensions semblants).
- Possibilitat de treballar amb diferents tipus de peces alhora (dimensions semblants).
- Sistema de realimentació/recirculació de peces.
– Sistema de neteja en automàtic.
- Picking sobre transportador per a classificació o posicionat en base.
- Sistema de visió per determinar tipus de peça, posició, zona de picking, etc.

Informació addicional