Participació XXIa edició del Fòrum Industrial-Queda posposada a l'espera de noves dates

13/02/2020

Girona - 29/4/2020

Mitec participa a la XXI edició del Fòrum Industrial a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

El Fòrum Industrial és una fira d'ocupació on estudiants universitaris i empreses coincideixen en un mateix espai per establir relacions laborals i professionals.

Una experiència molt possitiva.