Projecte finalitzat

21/10/2022

Quadre de verificació

Màquina lliurada durant el mes doctubre. Quadre de verificació de proves elèctriques, banc de treball amb estació de comprovació, il·luminació integrada i guia per a accessoris.

Realitzem projectes clau en mà, des d'estacions totalment automatitzades com a línies de muntatge semiautomàtiques i bancs de comprovació.