Projecte Mitec USA - Tub Pick and Place

13/05/2019

El projecte localitza els tubs del bol d'alimentació i la UR agafa els tubs i els va col·locant a la màquina doblegadora actual.

 

La màquina dobladora que tenia el client era operada per una persona, que podia fer una mitjana d' uns 4000 tubs per torn. El sistema UR té una mitjana de més de 9000 tubs per torn.