CE de màquines

La legislació actual obliga a disposar de la correcta documentació de seguretat en totes les màquines, ja siguin de compra a on el proveïdor està obligat a entregar el certificat, com a les modificacions a màquines fetes per els propis clients. Nosaltres preparem tota la documentació necessària tant en màquines de nova construcció com en modificacions ja existents.