A la majoria dels casos no es disposa dels correctes manuals, ja sigui per l’antiguitat de la maquinària o per les modificacions que s’han fet, en molts casos fan que la màquina treballi de diferent forma. Nosaltres actualitzem els manuals o els creem de nou, descrivint tota la informació necessària pel seu correcte ús.