FLEXIBLE FEEDING

Integrem alimentadors flexibles per a dispensar peces de formes molt complexes, de mida mitjana/petita, mitjançant el posicionat dinàmic. Utilitzant la localització per visió artificial per la recollida en el pla mitjançant un robot antropomòrfic tipus ABB, Stäubli o similar. Aquests sistemes ens permeten molta versatilitat ja que podem reutilitzar un mateix equip per diferents peces de formes molt diverses.


BIN PICKING


BOWL FEEDER

 

 

 

Integrem sistemes d’alimentació per vibració amb impuls electromagnètic per dosificar de forma orientada peces que requereixin de gran cadència on també podem integrar sistemes de control de qualitat i o dosificació orientada per un posterior muntatge.


Tens alguna consulta?