Gran part de la nostra empresa està dedicada al disseny i desenvolupament de mans per manipuladors. Al llarg de la nostra activitat s’han realitzat un gran nombre de projectes dins el camp de la injecció de polímers. Treballem amb tots els graus de complexitat com poden ser sistemes de clipatge i inserts metàl•lics.


Manipuldors EOAT

Dissenyem i construïm tot tipus de manipuladors, amb tots els graus de complexitat. Estem especialitzats amb la manipulació d’inserts mecànics, bi-injecció, etc.
Si el projecte ho requereix dissenyem elements de subjecció adaptats a qualsevol producte amb tot el rigor i la precisió que se requereix.

Manipuladors bàsics

Si el disseny ens ho permet, treballem amb elements bàsics disponibles al marcat, tractant directament amb el principals proveïdors: GIMATIC, A.G.S, SOMMER, …
Amb l’objectiu d’aconseguir la millor solució per cada necessitat.

Modularitat i illes de treball

Treballem amb tot tipus de processos productius, des de simples implantacions de seguretat fins a complexes sistemes d’automatitzacions.

Exemple peces

A continuació trobem una galeria d’imatges de peces amb les que s’ha treballat anteriorment.


Tens alguna consulta?