Manipuladors bàsics

Dissenyem i construïm tot tipus de manipuladors, amb tots els graus de complexitat.

Si el disseny ens ho permet, treballem amb elements bàsics disponibles al marcat, tractant directament amb el principals proveïdors: GIMATIC, A.G.S, SOMMER, …

Amb l’objectiu d’aconseguir la millor solució per cada necessitat.