Arran del desenvolupament de maquinària pel treball relacionat amb la formació, deformació i soldadura de filferro, MITEC ENGINY ha anat adquirint un ampli coneixement en aquest camp recolzat per empreses del sector de la zona. Hem desenvolupat maquinària per a la deformació de filferro, formació de molls i soldadura de peces.


Projectes claus en mà

Dissenyem i construïm projectes claus en mà sota les especificacions del client, tant per a un procés en concret com una solució completa (des de la bobina de filferro fins a la sortida de la peça o assemblatge). Aquests projectes poden ser maquinària específica per a la fabricació de diferents formes o la fabricació de molls.

Dins un projecte complet som capaços d'integrar diferents processos relacionats amb el treball de filferro com:

  • Desbobinat (automàtic)
  • Alimentació i preparació del filferro
  • Tall
  • Formació i deformació de peces
  • Soldadura
  • Assemblatge a peça final

Per donar la millor solució a aquests processos s'integren elements de primeres marques relacionats amb el món del filferro com ara bobinadors, sistemes de guiatge i alimentació, equips de soldadura etc.


Exemple de cas d'èxit


Tens alguna consulta?