Cèl·lules autònomes

Formadors de caixes: Proposem la millor opció integrant-la en el sistema existent (Dissenys propis segons aplicació).

Sistemes d’encaixats: Disseny del sistema d’encaixat que més s’adapti a les necessitats del producte, mitjançant manipuladors específics, encaixat per gravetat, etc.

Integració etiquetat: Busquem la millor opció adaptant-nos a els proveïdors habituals (Dissenys propis segons aplicació).

Sistemes de paletització: Proposem la millor opció integrant-la al lloc de treball, amb sistema de carregador automàtic de palets, sistema d’enfardat integrat, etc… (Dissenys propis segons aplicació).

Sistemes de manipulació ingràvid: Proposem la millor opció integrant-la al lloc de treball, amb un sistema de subjecció del producte especialment dissenyat per una correcta manipulació (Dissenys propis segons aplicació).