Creació nova empresa Mitec USA

17/04/2019

Obertura d'una nova delegació a Estats Units amb l'objectiu d'augmentar la rendibilitat del negoci i obrir nous horitzons. Tenim la sort de comptar amb el nostre col.laborador, Nick Mullen.